Distribution och mätning

En datametod som omvandlar dina ”kanske” till ”säkert” varje gång

DATADRIVEN MARKNADSFÖRING AV VIDEO

Uppnå tillväxt genom att mäta, förutsäga och optimera effektiviteten hos ert videoinnehåll

Data-driven distribution in video marketing makes you reach your brand KPI's

Datadriven videodistribution i realtid

Med en tydlig distributionsstrategi ser vi till att ert videoinnehåll skapar en positiv attityd till er som varumärke. I vårt strategiska partnerskap implementerar vi din tidigare utformade videostrategi på alla tänkbara plattformar och ser till att nå din målgrupp vid rätt tidpunkt.

Vi mäter, förutspår och optimerar effektiviteten hos ert videoinnehåll för att sätta punkt. Öka er organiska räckvidd med en annonseringsstrategi och komplettera den med mätning för att få insikt i vilken effekt den har. Denna integrerade plan hjälper ditt varumärke att nå KPI:er med videomarknadsföring.

En metod för distribution av data som säkerställer organisk tillväxt

Med rätt vridningar och vändningar fortsätter ditt varumärke att växa organiskt inom de komplexa algoritmerna på dina videoplattformar. Som grädde på moset bygger ni även upp en community.

För att säkerställa detta hanterar vi dina videokanaler, optimerar innehållet, agerar på marknadsinsikter och ger rekommendationer baserade på tittarnas engagemang. Tillsammans stärker vi grunden för din videomarknadsföring. Se hur Tuinmanieren ökade sin tillgänglighet på nätet.

Organic growth within algorithms of all video platforms in your video marketing strategy
VOLKSWAGEN CASE STUDY

Volkswagen skapade kvalitetsuppmärksamhet bland olika subgrupper, vilket ledde till ett ökat varumärkesintresse för ID.4

Med hjälp av personliga annonser såg rätt personer Volkswagens annons vid exakt rätt tidpunkt och på rätt plats.

  • Kostnad per visning var -24% lägre än KPI

  • Genomströmningen ligger 16% över målet

  • Visningsfrekvensen är 11% mer personlig än generisk

ANNONSERINGENS KRAFT

Det blir allt svårare att fånga uppmärksamheten i dagens medielandskap. Datadriven annonsering hjälper dig att få uppmärksamhet av hög kvalitet.

a tailored advertising agency boosts your video marketing foundation

Använd en skräddarsydd annonsstrategi inom videomarknadsföring för att uppnå resultat

Nå din målgrupp vid rätt tidpunkt och på rätt plattform. Du behöver inte ens återuppfinna hjulet för det. Det är det vi är här för.

Genom att samla in signaler från hela Googles ekosystem vet vi vilka intressen de har och var de befinner sig. Med en skräddarsydd annonsstrategi kan vi se till att din konsument ser ditt innehåll i lång eller kort form och vi lovar kvalitetsvisningar. Efter interaktion med din annons kan vi få dem att vidta åtgärder. Nyfiken på att få ett smakprov? Kolla in Oot Granola annonserings strategi.

Få insikter om hur videomarknadsföring påverkar ditt varumärkes KPI:er

Du kanske undrar vilken inverkan video har på ditt varumärke. Du är inte ensam.

Enbart plattformsstatistik – som visningar, tittartid och prenumeranter – är inte tillräckligt för att mäta och avgöra vilken inverkan din videostrategi har på ditt varumärke. Våra varumärkesmätningar ger insikt i hur din kampanj presterar på de KPI:er för varumärket som är viktiga för dig. Tänk på: varumärkeskännedom, varumärkespreferens, köpintention och varumärkesambassadörskap.

How brand measurement and video pretesting make an impact in your video marketing strategy
A maximum return of your video content

Maximal avkastning på ditt videoinnehåll

Du har investerat mycket tid och pengar i att utveckla en bra kampanj. Men hur får du reda på – helst innan du distribuerar ditt innehåll till hundratusentals tittare – om dina videor kommer att sticka ut, hålla kvar tittarnas uppmärksamhet och skapa varumärkespåverkan?

För att få ut maximalt av din budget och din videoproduktion kan det vara bra att testa och optimera effekten av din video innan du distribuerar den. Förtestet visar i vilken utsträckning videon lyckas kommunicera ditt varumärke, produkt och/eller budskap, vilket budskap som går hem och är mest effektivt och vilken version av din video som har störst genomslagskraft.

DIN STRATEGISKA VIDEOPARTNER

Från strategi till kreativitet. Från videoproduktion till distribution och mätning. Vi förvandlar era ”kanske” till ”säkert” varje gång

Dataanalys & Strategi

Startpunkten för framgång

Kreativitet & Produktion

Ge liv åt din videolösning

Distribution & Mätning

Säkerställa maximala resultat

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på knappen nedan!