Tom Schoufs, co-founder Team5pm:”Vi är otroligt stolta över att ha blivit framröstade som ’Bästa videobyrå’ av European Video Awards. Som en fullservice videobyrå har vi genomgått en enorm tillväxt på kort tid och arbetar för kunder som Amazon Prime Video, Playstation, Samsung, Hyundai och YouTube. Vi har visat att man med ett datadrivet tillvägagångssätt framgångsrikt kan nå sin målgrupp och sina KPI:er. Datadrivna insikter som alltid ligger till grund för strategi, skapande, produktion och distribution! European Video Awards är en fantastisk belöning för denna övertygelse. Naturligtvis vill vi tacka alla våra partners för deras förtroende!”

Team5pm

I maj firade Team5pm sitt femårsjubileum. Under dessa fem år har startup-företaget vuxit till en fullfjädrad scale-up. Team5pm har vuxit från en till över 100 kollegor, fyra kunder har blivit 75+ och intäkterna har mångdubblats 54 gånger. För närvarande är byrån verksam i 24 länder med fyra kontor och 22 utmärkelser i bagaget.