INKLUDERING AV YOUTUBE: VARFÖR ELLER VARFÖR INTE?

Visserligen är undersökningen utförd bland holländska marknadsföringschefer men som universal plattform och med liknande utbredning av YouTube-användare som i Sverige är resultaten intressanta också för den svenska marknaden. Hos 52 procent av de nederländska marknadscheferna har YouTube en fast plats i mediemixen. Hos 48 procent ännu inte. Två tredjedelar av marknadscheferna som ännu inte använder YouTube säger att de ska börja göra det. Men inte än. Vad är det som hindrar dem?

”VÅR MÅLGRUPP FINNS INTE PÅ YOUTUBE”

Den främsta anledningen att marknadschefer håller tillbaka är att de tror att deras målgrupp inte är aktiv på YouTube. Men hur korrekt är det antagandet? I Nederländerna, men även över hela världen, är YouTube och (YouTubes mamma) Google de mest använda plattformarna. 45,41 miljarder (Google) och 13,34 miljarder (YouTube) månadsbesök för att vara exakt. Detta gör att Google och YouTube lämnar Facebook (11.74) och Instagram (3.08) långt efter (Statista, 2022). Sannolikheten att era målgrupper, oavsett vad ert företag gör, använder YouTube är väldigt stor.

JAG HAR SVÅRT ATT FÖRSTÅ HUR YOUTUBE KAN GE RESULTAT

Det är inte heller klart för marknadsföringsansvariga som ännu inte aktivt använder YouTube vilken inverkan YouTube kan ha. Vissa ser helt enkelt inte poängen. Visningar, tittartid och prenumeranter, okej. Men hur är det med Youtubes effekt på KPI:er för varumärken som varumärkeskännedom, varumärkespreferens och köpintention?

Hyundais YouTube-strategi är ett tydligt case som visar vilken varumärkeseffekt YouTube kan ka. Hyundai ville presentera sin nya elektriska modell, IONIQ 5 på ett innovativt sätt. Deras mål var att nå, fånga och konvertera den presumtiva bilköparen som orienterade sig inför bilköpet via YouTube (som många gör). Med en integrerad strategi och datadriven research, produktion och distribution visade Hyundai hur man kan använda YouTube för att sälja fler elbilar.

Inom tre månader överträffades de uppsatta målen med råge: 83 procent av Hyundais innehåll rankades bland de tre bästa på YouTube och Google, 198 418 visningar (+98 procent jämfört med målet) och 17 222 timmars tittartid. Dessutom lät Hyundai utföra en mätning av varumärkeseffekten för att få en inblick i effekten av YouTube.

Vad blev resultatet? En ökning av varumärkeserinran med +231 procent, varumärkespreferens (+650 procent) och inkluderande av IONIQ 5 i köpövervägande (+256 procent).

Så YouTube kan verkligen ha en inverkan på viktiga KPI:er för varumärket och till och med spela en nyckelroll i köpbeslutet. Förare som inte är Hyundaiförare och som tittade på YouTube-videor från Hyundai fick också betydligt högre siffror när det gäller att minnas varumärket, välja varumärket och inkludera det i sitt köpövervägande.

INGET FOKUS PÅ ONLINE-VIDEO

En del av marknadscheferna tycker att det är för dyrt att använda YouTube eller arbetar för en organisation som inte fokuserar på video online. Det är synd, för sedan pandemins början har online-video varit mer populärt än någonsin och räckvidden tycks bara öka, inte minst genom Connected TV där online-video streamas via den största skärmen i vardagsrummet. Online-video är efterfrågat och Google ser det också. Som världens största sökmotor är Googles mål att ge användaren bästa möjliga svar. Och det svaret är allt oftare i form av en video (glöm inte att YouTube ägs av Google). Rätt videoinnehåll är helt enkelt avgörande för sökresultatet på Google också.
Läs mer här.

DE FYRA FRÄMSTA YOUTUBE-MÅLEN FÖR MARKNADSCHEFER

Men vi får inte glömma de 52 procenten som har YouTube som en vanlig del av sin marknadsföringsmix. Den här gruppen är medveten om YouTubes mervärde. Men vilka är deras skäl? Deras främsta mål är att skapa varumärkeskännedom. Detta följs av att skapa räckvidd med YouTube. I konkreta termer innebär detta fler visningar, tittartid och prenumeranter. Men att öka KPI:er för varumärket, till exempel varumärkespreferens, står också på dagordningen. På fjärde plats kommer generering av trafik till webbplatsen via YouTube.

UPPNÅ ERA VIKTIGASTE MARKNADSFÖRINGSMÅL MED YOUTUBE

Vill ni också använda YouTube för att uppnå era viktigaste marknadsföringsmål, men vet ni inte riktigt var ni ska börja?

En bra start är att ladda ner vår vitbok om hur ni lyckas på YouTube under 2023.