Allt för ofta handlar företags närvaro på YouTube om annonseringskampanjer som är inriktade mot första steget i kundresan, att driva varumärkeskännedom. Men plattformen erbjuder stora möjligheter att effektivt attrahera, engagera och konvertera sin målgrupp. När innehållet används på rätt sätt kan YouTube spela en viktig roll redan i mitten av säljtratten, i övervägandefasen inför inköp.

Undersökningar visar att de flesta människor har tittat på video på YouTube för att lära sig mer om en produkt eller tjänst. Genom YouTube jämförs olika alternativ för att fatta bättre köpbeslut. Dessutom letar användarna efter svar på problem de stöter på i sin vardag. Frågor som ”Hur isolerar jag mitt tak?” eller ”Vilken är den bästa kameran för nybörjare?” hittas som sökfraser på YouTube. Det manifesteras också i undersökningen Svenskarna och internet 2021 där 56 procent uppger att de har tittat instruktionsfilmer på YouTube.

ATT FINNAS DÄR MÅLGRUPPEN FINNS

Det användarbeteendet är en möjlighet för varumärken att ta plats där målgruppen finns, och inspirera och ge information inför köpbeslut. Viktigt för att lyckas på YouTube är att förstå hur plattformen fungerar. YouTube belönar innehåll som genererar visningstid mer än någon annan plattform. Det beror på ambitionen att öka den totala tiden som användarna spenderar på plattformen. Innehåll och kanaler som bidrar mest till den målsättningen rankas högre i sökresultat och rekommendationer, och konsumeras i slutändan oftare av målgruppen.

MARKNADSFÖRING PÅ YOUTUBE – ETT PRAKTISKT EXEMPEL

Hur framgångsrika varumärken kan vara på YouTube illustreras av ett exempel från en av våra kunder, en ledande bygg- och järnhandelskedja, som på kort tid kunde dominera sökhistoriken inom ämnesområdena trädgårdsskötsel och isolering och på så sätt interagera med kunderna redan i övervägandefasen.

Första prioritet för kunden, och för alla varumärken som vi samarbetar med, var att hitta rätt ämnen. Vilka ämnen har störst potential att tilltala respektive målgrupp? Svaret på frågan får vi genom databaserad research och resultatet delas in i tre grupper:

  1. Relevans: kundprioriterade ämnen baserat på produktförsäljning och vinstmarginaler.
  2. Målgrupp: analys av sök- och visningsvolymer och ämnestrender.
  3. Konkurrens: analys av alla konkurrerande videor och kanaler för att avgöra var konkurrensen är stark eller svag.

På så sätt visste vår kund exakt vilka ämnen och frågor inom trädgårds- och isoleringsområdet som hade störst potential att nå målgruppen och hjälpa målgruppen att lösa sina problem.

Nästa steg var att titta på vilka videor som kunde generera särskilt höga antal visningar. Baserat på den efterforskningen skapades en plan för den ideala strukturen för instruktionsvideor på YouTube och andra relevanta kravställningar som de mest framgångsrika instruktionsvideorna uppfyller (längd på videor, undertexter, användning av anpassade miniatyrer etc).

SÖKORDSOPTIMERAD VIDEOPRODUKTION

Utifrån den kunskapen utvecklade vi specifika storyboards och manus för videorna om trädgårdsskötsel och isolering. Beroende på ämne, och som resultat av vår research, var videorna i genomsnitt mellan tre och åtta minuter långa för att illustrera ämnet för tittaren på bästa möjliga och effektiva sätt.

När produktionen var klar ägnades särskild uppmärksamhet åt att sekvensera videorna för att öka tittarnas engagemang. Med sekvensering anger du kapitel i videon i videobeskrivningen och ger dem en titel. På så sätt kan du dela upp videorna och handlingen i strukturerade kapitel. Det har inte bara fördelen att själva videotiteln, utan även titlarna för underkapitel kan sökas och hittas. Det förbättrar räckvidden och gör det lättare för användare att snabbare hitta rätt svar på sin egen fråga i en video. Undertexter är också viktiga när du skapar och avslutar videor. De hjälper algoritmen att bättre förstå vad videon i fråga handlar om.

Videor behöver inte bara optimeras inför produktion, utan bör också övervakas på lång sikt för att uppnå optimalt tittareengagemang även för framtida innehåll. För den uppgiften är YouTube Analytics användbart och ger viktiga mätvärden om räckvidd, publik, engagemang och intäkter för uppladdade videor.

KUNDRESAN SKIFTAR FRÅN TEXTSÖK TILL VIDEO

Om ovanstående steg följs kan YouTube användas optimalt för såväl annonsering som tidig kundinteraktion och ökad lojalitet. Plattformen kommer att bli allt viktigare för kundrelationen när kundresan allt mer flyttas från Google (text) till YouTube (video). Med den räckvidd som YouTube erbjuder, och att det än så länge råder relativt bristande konkurrens där, finns det stora marknadsföringsmöjligheter för företag och varumärken att skapa relevant innehåll som målgrupperna faktiskt efterfrågar och söker.

Vill du veta mer, kontakta oss gärna!

OM TEAM5PM

Som specialiserad YouTube-byrå använder vi datadriven rådgivning och algoritmvänligt innehåll för hjälpa varumärken och utgivare att nå framgång genom hela videoprocessen. Tack vare vår långa erfarenhet i kombination med dataanalys, undersökningar och experiment vet vi vad som fungerar på YouTube. Vi omvandlar detta till en tydlig datadriven YouTube-strategi som leder till bättre resultat.