INVESTERING OCH PRIVATEKONOMI PÅ YOUTUBE

DE STÖRSTA KREATÖRERNA INOM NISCHEN PRIVATEKONOMI

Så om det inte är bankerna, finansinstituten eller professionella rådgivare som ”äger” kommunikationen i detta omfattande nischområde på YouTube, vem är det då? Jo, det är enskilda individer som har ansvarsfriskrivningar i alla sina videor för att tydliggöra att de inte är licensierade finansiella rådgivare och att deras videor endast är avsedda för underhållning Och den största kreatören inom detta område är Graham Stephan som för närvarande har 3,34 miljoner prenumeranter och som genererar cirka 8 miljoner visningar i månaden.

STÖRSTA KANALERNA OM PRIVATEKONOMI & INVESTERING

SOLID GRUND

Graham använder naturligtvis många av de olika succéfaktorerna som är kännetecknande för en framgångsrik YouTube-kanal och som vi har diskuterat i tidigare artiklar som The Success of Gordon Ramsay och The Success of Red Bull. Till exempel:

  • Har han utmärkta miniatyrbilder (thumbnails) med stor, läsbar text, mycket kontrast, en närbild av ansiktet och mycket känslor.
  • Är hans videor är tillräckligt långa för att generera betydande visningstid (mestadels mellan 15 till 20 minuter).
  • Han använder kreativa och klickbara titlar samtidigt som han håller sina explainers tydliga och koncisa, med en hälsosam dos humor för att behålla tittaren.

Men vi kan lära oss mycket mer av Graham Stephan och andra investeringskanaler. Mest av allt från deras mångsidiga format och deras sätt att ladda upp innehåll med lång livslängd kombinerat med aktuellt innehåll.

EVERGREENS OCH AKTUELLA VIDEOR

Det är viktigt att notera att investerings- och privatekonomi ibland kan överlappa aktiva (Day)-tradernischen på YouTube men att den också skiljer sig en hel del från den. Mestadels i de råd som de ger tittarna. Graham Stephan, Andrei Jikh, Financial Education och Dave Ramsays investeringsråd fokuserar alla på budgetering, sparande och investeringar i långsiktigt diversifierade indexfonder som S&P500. Hjälpvideor som förklarar dessa investeringsstrategier fungerar som Evergreen-videor i kanalerna. De rankar efter sökord som människor alltid kommer att söka efter, till exempel ”indexfonder” eller ”investeringstips”. Dessa videor kommer konsekvent att få visningar under en längre tid.

Men de kombinerar också dessa långkörare med aktuella videor. Det är videor är som reagerar på marknadsrörelser, videor om andra YouTubers och nyheter om finansmarknader, investeringar etc. Dessa aktuella videor skapar toppar i antalet visningar eftersom det finns ett stort intresse för specifika ämnen under en kort stund. Dessa videor tappar i relevans med tiden. Därför, genom att använda både aktuella och evergreen-videor, tjänar Graham på det bästa från två världar. Denna strategi förklaras ytterligare i videon nedan som delvis inspirerade denna blogg.

EN VARIERAD INNEHÅLLSSTRATEGI

Vi kan identifiera flera framgångsrika format på Graham Stephans kanal och inom nischområdet som helhet på YouTune. Ofta överlappar dessa format varandra och skapar en sammanhållande effekt samt länkar ihop olika videor. Det stimulerar till strecktittande som naturligtvis ökar den totala visningstiden.

Explainers: det är kärnformatet som vi ser på alla större finanskanaler. Som förklarats ovan skapar dessa videor evergreen-material som ”förklarar inflation”, ”vad indexfonder är” och hur man ”skapar personliga budgetar” som alltid är relevanta och sökbara. Detta kombineras med explainers för aktuella videor som förklarar vad som händer i den nuvarande ekonomin och på börsen. Dessa videor reagerar ofta på aktuella och trendnära finansiella nyheter som gör videorna extremt populära på kort sikt och skapar visningstoppar för kanalen.

Reactions: Som beskrivet ovan handlar aktuella explainers på kanaler som Graham Stephans ofta om reaktioner på aktuella finansiella nyheter och marknadsrörelser. Det kan också vara reaktioner på specifika artiklar, andra YouTube-videor och berättelser om människor som har kontaktat kanalen och så vidare. Det här ett mycket framgångsrikt format som finns på kanaler som Graham Stephans, Dave Ramsays, Andrei Jikhs och andras. Graham Stephan har till exempel ett populärt reaktionsformat på sin andra kanal där han reagerar på ett välkänt format från kanalen CNBC ’Make It’, kallad ‘Millenial money’. Millennial money möter människor över hela världen och ger information om hur de tjänar, sparar och spenderar sina pengar. Reaktionsvideor utnyttjar den seriens popularitet. Graham Stephan tillför till exempel ytterligare värde genom att bryta ner deras utgifter och besparingar ytterligare. Han ger också tips om hur man kan förbättra sin ekonomiska situation.

Personliga framgångsberättelser och vloggar: En viktig framgångsfaktor för privatekonomi- och investeringskanalerna på YouTube är inte bara förklarings- och hjälpinnehållet utan också möjligheten att få ta del av vad andra tjänar och deras ekonomiska situation. Detta gäller för serien ‘Millenial Money’ och Dave Ramsays reaktionsformat, men också för ett annat format som passar in här: Personliga vloggar och framgångshistorier. I dessa videor ger kanaler som Graham Stephan och Andrei Jikh en inblick i deras personliga inkomster, utgifter, besparingar och investeringar. Denna transparens i deras (framgångsrika) privatekonomi fungerar som inspiration för tittarna men skapar också uppmärksamhet bara genom att deras ekonomiska status delas öppet. Människor pratar ofta inte om sin ekonomiska situation vilket gör det ännu mer intressant att lyssna på dem som faktiskt gör det.

VAD KAN VARUMÄRKEN LÄRA SIG?

Det växande intresset för investeringar och privatekonomi, både på YouTube och på den faktiska marknaden, skapar stora möjlighet för banker och finansiella rådgivare att rikta in sig på potentiella kunder genom en väldefinierad YouTube-strategi. Men just nu är de mest framgångsrika kanalerna inom denna nisch individuella kreatörer som – som de själva tydliggör – inte är professionella yrkesutövare. Genom sin hobby bygger de ofta lukrativa finansiella coachningsföretag bakom sina kanaler. Utöver det är annonsintäkterna från YouTube i sig också betydligt högre än i andra nischer på grund av högre CPM-priser inom denna marknad. Det gör deras hobby och deras innehåll till oerhört förtjänstrik verksamhet på videoplattformen.

Frågan är nu vilka varumärken inom finanssektorn som kommer att försöka ta sin marknadsandel inom detta växande område. När vi tittar på framgångsfaktorerna för de mest populära aktörerna vet vi att explainers, aktuella i kombination med evergreens, är en effektiv metod. Det är också viktigt att vara transparent när man pratar om ekonomi. Denna transparens om ett tidigare ”tabubelagt” ämne fångar publikens uppmärksamhet och ännu viktigare – öppenheten kan lära människor principer för att förbättra sin egen ekonomi.