I den här bloggen ska vi berätta mer om vikten av att testa i förväg: att mäta och optimera effektiviteten av ert innehåll innan ni sätter igång er YouTube-kampanj. Baserat på Team5pm:s videoeffektivitetsmodell går vi igenom de viktigaste funktionerna för förtestning som garanterar att ni vinner klick, behåller tittarnas uppmärksamhet och når effekt

YOUTUBE SOM EN AVGÖRANDE FRAMGÅNGSFAKTOR

Undersökningar visar att framgången av en onlinekampanj till 55 procent beror på innehållet och till 30 procent av hur man använder media. Även varumärket påverkar. Men det betyder att användningen av YouTube (media) är mycket med meningsfull om er video (det material ni skapar) fungerar effektivt. Det vill säga om den kan sticka ut, hålla tittarnas uppmärksamhet, väcka känslor och göra intryck.

VIKTEN AV FÖRTESTNING

Men hur vet ni om er video är effektiv? Forskning visar att de flesta marknadsförare bara mäter effektiviteten av sina videor efter lanseringen av videokampanjen, genom att titta på antalet visningar, tittartid och konverteringsgrad efteråt (Online Video Monitor 2020, Quadia).

För att få maximal avkastning på er YouTube-budget och dyra videoproduktion är det därför väl investerade pengar att testa och optimera videons effektivitet innan den distribueras via YouTube (och/eller TV) till hundratusentals tittare i er målgrupp.

Genom att testa i förväg kan ni ta reda på följande:

#1 Om videon sticker ut tillräckligt mycket och skapar uppmärksamhet

#2På vilka delar videon fungerar bra, men också var och varför tittarna hoppar av

#3 Vilka delar av videon som behåller uppmärksamheten, men också vad som distraherar (för mycket)

#4 I vilken utsträckning videon lyckas förmedla ert varumärke, er produkt och/eller ert budskap, vilket budskap som ger genklang och är mest effektivt

#5 Vilken version av videon fungerar bäst genom att utföra A/B/C-tester

Med hjälp av förtestning kan ni påverka hur framgångsrik er video blir redan innan den går ut på nätet.

VIDEO EFFECTIVENESS MODEL

Vid förhandstestning utgår vi på Team5pm Labs från en modell för videoeffektivitet. Modellen visar hur media samspelar med en kreativ videoproduktion för att få er video att sticka ut (Get Noticed), behålla tittarnas uppmärksamhet (Hold Attention) och påverka tittarnas minne (Impact Memory).

Media och det kreativa samspelar. Användningen av YouTube eller TV är det första steget: att videon visas för rätt målgrupper, sticker ut och får uppmärksamhet. Sedan är det videons innehåll som avgör: videon ska fånga tittarens uppmärksamhet, väcka känslor och (förhoppningsvis) stimulera till beteende.

Nedan förklarar vi hur du kan förpröva ditt skapade material per fas (Get Noticed, Hold Attention och Impact Memory).

1. STICK UT (VINN KLICK)

Konsumenter exponeras dagligen för tusentals digitala annonser på hundratals onlineplattformar, som YouTube till exempel. Men endast 4 procent av dessa digitala annonser ses längre än två sekunder (Lumen Research, 2016). Därför är det viktigt att er video lyckas fånga uppmärksamheten bland alla dessa digitala annonser. I annonser för organiskt innehåll och videoflödesannonser är en bra miniatyrbild (thumbnail) ett av sätten att få er video att sticka ut.

Miniatyrbilden är visitkortet för er video och viktig för att YouTube-algoritmen ska kunna rangordna er video på ett bra sätt. Därför är det viktigt att testa och optimera era miniatyrbilder innan er YouTube-kampanj går live. På så sätt kan ni vara säkra på att er miniatyrbild sticker ut och övertygar människor att titta på er video.

På Team5pm testar och optimerar vi miniatyrbilder utifrån följande:

1) A/B-förtestning

Innan YouTube-kampanjen går live testar vi en eller flera varianter av miniatyrbilden bland ett representativt antal tittare från målgruppen. Detta gör att vi snabbt kan få en inblick i den bäst presterande versionen av miniatyrbilden baserat på CTR.

2) Värmekartor genom eye-tracking

Baserat på AI eye-tracking skapar vi heatmaps med hotspots som visar hur mycket uppmärksamhet som går till specifika element i miniatyrbilden, vilka delar som drar till sig uppmärksamhet under de första 3-5 sekunderna och om det finns element som distraherar för mycket.

KPN:s miniatyrbild har liten visuell spridning och fokuserar på de områden som man vill fästa tittarnas uppmärksamhet på – ansiktsuttrycket och titeln. Som ett resultat av detta sticker miniatyrbilden ut och resulterar i en hög CTR.

2. BEHÅLL TITTARNAS UPPMÄRKSAMHET

När någon har lagt märke till er video och klickat på den är målet att behålla tittarens uppmärksamhet – genom att visa relevant och intressant videoinnehåll.
För att ta reda på om videon håller tillräcklig uppmärksamhetsgrad och vilka områden som kan förbättras testar vi er video i och optimerar den genom att kombinera YouTube-dataanalyser med video-värmekartor. På så sätt kan vi se var och varför tittarna hoppar av eller bestämmer sig för att titta på delar av videon igen.

I Center Parcs-videon visar kombinationen av data och värmekartor att relativt många tittare hoppar av när det finns (för många) textbaserade distraktioner, men att de faktiskt fortsätter att titta när det finns visuell koppling till viktiga videobudskap, t.ex. utformningen av de renoverade Center Parcs-stugorna.

3. PÅVERKA TITTARNAS MINNE

Slutligen bör den uppmärksamhet som har vunnits och behållits under videon skapa ett bestående minne hos tittaren.

Innan er video går live genomför vi därför undersökningar om era budskap i videon med hjälp av en konsumentpanel. På så sätt tar vi reda på i vilken utsträckning videon lyckas förmedla ert varumärke, er produkt och/eller ert budskap, vilket budskap som fastnar och är mest effektivt och vilken version av videon som har störst genomslagskraft.

VILL DU OCKSÅ FÅ UT DET MESTA AV YOUTUBE?

I den här artikeln diskuterade vi mervärdet av att testa i förväg för att få ut det mesta av era YouTube-kampanjer.
Är du nyfiken på att veta hur förtestning kan hjälpa er att vinna klick, behålla tittarnas uppmärksamhet och få ett verkligt genomslag? Kontakta oss så berättar vi mer!