Intäktsgenerering på alla kreatörer

Denna förändring hade redan tillkännagivits i november 2020 i USA, men den kommer nu att dyka upp även i Europa under den kommande månaden. Ändringen angående intäktsgenerering innebär följande: om du som kreatör inte är en del av YouTubes partnerprogram (YPP) eller ansluten till ett YouTube-nätverk kommer du inte att få någon del av intäkterna från annonserna som visas på dina videor. Kort sagt: YouTube tjänar alla pengar på dina videor. Om du är med inom YPP eller ett YouTube-nätverk kan du välja att stänga av annonserna på dina videor eller dela intäkterna med YouTube.

Vad betyder detta för dig som varumärke om du inte är med i YouTubes partnerprogram?

Om du är ett varumärke inom YPP kommer denna förändring inte att påverka dig. Är du som varumärke däremot inte med i YPP betyder att:

  • YouTube kommer att visa annonser trots att du som varumärke specifikt har valt att inte aktivera det här alternativet. Du har gjort detta specifikt för att till exempel annonser inte ska visas av din största konkurrent.
  • YouTube visar annonser på dina videor, men hela intäkterna går till YouTube.

Dessutom indikerar YouTube att kraven för att bli ansluten till YouTubes partnerprogram inte kommer att ändras. Detta innebär att du måste uppfylla en mängd med krav. Ingen koll på vad kraven är? Vi listar dem nedan:

  1. Du uppfyller intäktsgenereringspolicyn för YouTube-kanaler.
  2. Du bor i ett land eller en region där YouTubes partnerprogram är tillgängligt.
  3. Din kanal har inga aktiva varningar på grund av brott mot community-riktlinjer.
  4. Du har uppnått en offentlig videovisningstid på minst 4000 timmar under de senaste 12 månaderna.
  5. Du har mer än 1000 prenumeranter.
  6. Du har ett länkat AdSense-konto.

För vissa kanaler är det inte relevant att vara en del av YPP. Det har till exempel att göra med antalet prenumeranter eller 4000 timmars visningstid. Därför erbjuder vi ett annat alternativ.

Ansluten till ett YouTube-nätverk

Om du inte är med i YouTubes partnerprogram finns det ett annat alternativ. Du kan också gå med i ett nätverk. Det finns bara ett begränsat antal nätverk i Nederländerna som du kan gå med i. Ett YouTube-nätverk – även känt som ett MCN (Multi Channel Network) – innebär i princip att du har automatisk tillgång till alla fördelar med YouTubes partnerprogram. Dessutom får du fördelar som att klassificera ditt Content ID, högre CPM och tillgång till att sälja premiumannonser.

Så total panik är inte nödvändig, men det är viktigt att titta på möjligheterna och börja göra framsteg.

Vill du veta mer om YouTube-nätverket?

Team5pm har ett partnerskap med YouTube, vilket gör att du kan lägga till ditt varumärke i vårt nätverk. Kontakta Mio Blankesteijn för mer information.