YouTube Strategi

I varje steg i funneln arbetar Team5pm för att ni ska nå mer framgång på YouTube. Vi gör detta genom att skapa en YouTube-strategi, baserad på dataanalys. Som en del av en sådan YouTube-strategi erbjuder vi därför olika datadrivna produkter: Video Topic Intelligence, Kampanjinsiker och Resultatanalys.

Vi hjälper er att nå massräckvidd och uppmärksamhet, varumärkespreferens, att öka köpintention, försäljning och konverteringar. Tack vare våra många års erfarenhet i kombination med dataanalys och research vet vi exakt vad som fungerar på YouTube. Genom dessa insikter kan vi skapa tydliga strategier som har verklig effekt på er verksamhet och era affärer. Våra strategier omfattar bland annat följande:

  • Innehållsstrategi
  • Distributionsstrategi
  • Annonseringsstrategi

Video Topic Intelligence

YouTube spelar en allt viktigare roll i kundresan. Men video är också svårare och dyrare att skapa än text och bilder. Hur kan du se till att ni använder er budget på bästa möjliga sätt? 

Vi tar datadrivna beslut om ämnen som har störst potential, om format, videolängder och andra viktiga faktorer. Vi gör det med vår månadsbaserade produkt Video Topic Intelligence. Genom vår unikt utvecklade metodik hjälper vi varumärken att dominera YouTubes och Googles sökresultat. I grunden handlar det om att vi har avkodat framgången för Help content på YouTube.

Hur? Med hjälp av data! Det är resultatet av att ha analyserat och optimerat varenda detalj i YouTube-videor och -kanaler som attraherar, engagerar och konverterar tittare.

YouTube Strategie Video Topic Intelligence
Kampanjinsikter

Kampanjinsikter

Kreativitet är den viktigaste drivkraften för effektiv marknadsföring. Men dataanalys kan hjälpa till att fatta bättre beslut. Med vår produkt Kampanjinsikter får ni en inblick i hur era videokampanjer presterar.

Stora marknadsföringskampanjer bygger alltför ofta på antaganden och personliga preferenser. Vi tror att den största effekten uppnås genom att koppla ihop kreativitet med data. Genom göra dataanalyser av YouTube kan vi ge er relevanta insikter som utgår från sökbeteenden och videotittande över hela världen.

Detsamma gäller analysen av annonskampanjer. Våra YouTube-specialister arbetar dagligen med att hantera annonskampanjer på YouTube. Vi hanterar hela processen för dina annonskampanjer på YouTube: strategi, skapande, optimering och rapportering. Vi kombinerar den bästa målinriktningen med det mest effektiva kreativa. På så sätt ser vi till att din video uppmärksammas av rätt målgrupp, får den uppmärksamhet den förtjänar och gör en effekt på minnet.

Mäta videoprestanda

Är du utgivare på YouTube och kämpar med frågan om hur du ska fortsätta att producera innovativt och framgångsrikt videoinnehåll? Vi kan mäta din videoprestanda!

Då kan en prestandaanalys vara användbar! Genom en prestandaanalys granskas innehållet på din YouTube-kanal grundligt. Vilka videor, format, ämnen och kanaler ger bäst resultat? Som Youtube-utgivare ställs du ofta inför innehållsrelaterade frågor: ”Vad ska jag skapa för YouTube?” eller ”Vad gör att ett nyvalt format fungerar eller inte?”.

Med hjälp av datadrivna insikter hjälper vi dig att besvara dessa frågor.

YouTube-strategie YouTube strategy Performance Analysis Analyse

Kom i kontakt med Team5pm

  • En YouTube-byrå med fullservice
  • Vi hjälper dig att nå större framgång på YouTube
  • Vi arbetar med datadriven rådgivning och skapar algoritmvänligt innehåll

RELEVANTA NYHETER

VÅRA PRODUKTER

Läs mer

01

Läs mer

02

Läs mer

03

Läs mer

04

Läs mer

05

Läs mer

06

VÅRA KLIENTER

ÖVRIGA TJÄNSTER

Vill du också uppnå resultat med YouTube baserat på datainsikter? Vi vill gärna ta med dig in i YouTubes underbara värld!

Boka ett möte