Team 5PM

WHITEPAPERS

YOUTUBE ALS FIETSENVERKOPER

YouTube biedt enorme kansen voor de fietsenbranche. Het videoplatform is een ideale omgeving om de doelgroep op grote schaal te bereiken en te activeren. YouTube speelt onder andere een steeds belangrijkere rol in het aankoopproces van een fiets. Dit is terug te zien in de enorme stijging in views en het aantal zoekopdrachten op YouTube rondom fietsen. Desalniettemin blijkt dat fietsmerken en -verkopers de kansen die dit biedt (nog) niet volledig benutten. 

YOUTUBE & DE NEDERLANDSE AUTOMARKT

YouTube biedt enorme kansen voor de marketing van de auto-industrie. Het videoplatform is een ideale omgeving om de doelgroep op grote schaal te bereiken en te activeren. Toch valt er qua zicht- en vindbaarheid nog heel veel te optimaliseren voor de autosector. In ons rapport “YouTube Insights voor de Nederlandse automarkt” lees je alles over de stand van zaken en de kansen op YouTube in de Nederlandse automarkt.